کاش سرما نخورده بودی

1392/03/02 ساعت 00:29


می خواستم بگویم دوستت دارم

صبر آمد

راستی حال دخترت چطور است؟!