دروغ تکرای و تلقینی

1392/03/20 ساعت 17:10
خسته از دروغ تکرای و تلقینی
که یک روز خوب می آید
و تو ظهور میکنی بر من در آن روز
و روشنایی قلب و خاطراتم را پر میکند
.
نوشته Mr last - آقای آخر