دو جناح مخالف

1392/03/22 ساعت 11:36


دلم شده اصلاح طلب


عقلم شده اصول گرا

با هم ساز نمی آیند این دو جناج ...