تدبیر نیست !

1392/04/04 ساعت 00:18


در مورد بعضیا نمیشه گفت "خود کرده را تدبیر نیست"

باید بگی "خود داده را ..." !!!