مغز / قلب / شکم / و البته کمی پایینتر !

1392/04/06 ساعت 11:50اصولا اندام های تصمیم گیری به ترتیب اولویت ، از بالا به پایین در بدن ما انسانها چیده شده اند ! اما خب نسل بشر همیشه نشون داده چندان پایبند رعایت اصول و ترتیب در کارها نیست !!!