استفتاء

1392/04/30 ساعت 02:53


لبخند

واجب عینی ست

برایِ منی که چون تویی دارم..!