تاکسیدرمی

1392/04/31 ساعت 23:53


شاید شبا که میخوابیم یه عده از یه سیاره ی دیگه میان و ما رو با خودشون میبرن ، جمجمه مون رو اره میکنن و با انبر بازش میکنن ، هرچی رگ انسانیت و خون نوع دوستی و وطن پرستی و بخشندگی و نیت های پاک و اندیشه های مثبت هست رو خالی میکنن و بجاش خودخواهی و تنفر و تکبر و نارفیقی و اعتیاد به لایک کردن درد ، زخم ، فریاد مردم و کاه و پهن و کوفت و آشغال پر میکنن ! غیر از این چه دلیل دیگه ای واسه این همه گند و کثافت میتونه وجود داشته باشه ؟!