1392/05/23 ساعت 23:47


آینه ها را کنار بگذار

بیا و خودت را توی خواب های من ببین ...