استدلال

1392/02/22 ساعت 14:20


مرگ حق


و جنایتکار شهروند شریفی


که بزرگترین دغدغه اش


حق و حقوق ملت است !