کار و بار

1392/05/05 ساعت 00:44


توو هر پستی هستی یه جوری بارتو ببند که اگه از اصل هم افتادی از اسبِ زیرِ پات نیفتی.. آره!